Facebooktwitterlinkedinmail

Inwoners van Easterlittens willen gezamenlijk een huis in het dorp kopen om er statushouders in te laten wonen.

In navolging van ‘Ons huis’ in Jorwert, het oude dorpshuis waar nu tien Syriërs in worden opgevangen en de aankoop van de dorpskerk door Wiuwert, wil Easterlittens een woning kopen. Het gaat om het huis van Mennald van der Eems en Joke Santema, dat al te koop staat.

Hûs fan de Wrâld

In dit ‘Hûs fan de Wrâld’ moet een gezin kunnen wonen, is de wens van het dorp. Het huis heeft vijf slaapkamers. ,,Ideaal foar in gesin’’, zegt Aad van der Burg, een van de initiatiefnemers. ,,In gesin is ek it bêste foar it doarp. Wy hawwe hjir genôch foarsjenningen foar âlders en bern.’’

Vrijdag hielden de plannenmakers een informatieavond, waar veertig dorpsgenoten hun bewondering uitten over het plan. Een vertegenwoordiger van de Taskforce, een provinciebrede werkgroep voor het opvangen en huisvesten van vluchtelingen en statushouders, in Friesland hield een praatje over opvang van vluchtelingen.

Applaus

Van der Burg: ,,Wy hawwe de jûn eindige mei applaus. Dat seit genôch.’’ De welwillendheid in het dorp is groot, merkt Van den Burg. ,,Der wurdt goed meitocht mei ús.’’

Het huis kost 150.000 euro. De Nederlandse Hervormde Kerk in Easterlittens wil 50.000 euro betalen. De andere 100.000 euro moet van inwoners van het dorp komen. ,,Wy sille no it foarstel konkreter meitsje, weryn wy ek útlizze sille dat we elts lyts en grut bedrach brûke kinne en wat yn ús eagen grut en lyts is.’’

Oktober

In oktober komt het huis vrij. Van der Burg heeft goede hoop dat het geld dan ook op het kleed is gebracht. De gemeente Littenseradiel en het COA, die samen over de opvang van statushouders gaan, denken mee.

Van der Brug: ,,Jorwert en Wiuwert binne ús ynspiraasjebronnen. Ek it idee dat, as eltse Fryske stêd en alle doarpen ien gesin opfange soenen en we dermei as provinsje foldogge oan de taakstelling, sterkt ús yn dit plan.’’

bron; Leeuwarder Courant

Inwoners Easterlittens willen samen huis kopen voor vluchtelingen
Getagd op:        

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.