Facebooktwitterlinkedinmail

Maieutiek heeft een mooie nieuwe ruimte waar we tweedaagse cursussen kunnen geven. In een sfeervol, ruim gebouw met uitzicht op een prachtige tuin kunnen we twee keer een dag besteden aan het met elkaar denken en spreken over een thema. In juni gaan we twee zaterdagen nadenken over hoe we over mensen, dieren en dingen weer als een eenheid kunnen denken. 

Deze cursus wordt georganiseerd door Maieutiek. De docenten zijn Petra Bolhuis filosoof en haar dochter Arwen Meereboer. Arwen is bezig met haar PHD filosofie in Finland over Vibrant matter. Vibrant matter is een thema van een filosofische stroming die internationaal nieuw vitalisme of nieuw animisme wordt genoemd. Het is benadering die na het postmodernisme en materialisme een denkwijze zoekt die mensen dieren en dingen weer met elkaar in verband kan brengen. 

Rationaliteit en moderniteit zijn geneigd alles te reduceren tot materie, hoe kunnen we dit materiële denken geest inblazen? En als wij ‘slechts’ materie zijn, wat gebeurt er met onze individuele vrijheid en verantwoordelijkheid?  Een nieuwe blik op materie als levendig biedt perspectief.

Het strikte onderscheid tussen materie en denken dat Descartes in de 17e eeuw introduceerde, is nadien door veel denkers betwist en niet zelden verworpen. Vandaag de dag is er vaak sprake van materiële reductie. Formuleringen als ‘We zijn ons brein’, of ‘we zijn algoritmes’ zijn voorbeelden daarvan.  Dat heeft echter tot gevolg dat waarden als verantwoordelijkheid en betekenisgeving, voorheen gegrond in de geest of de ziel, een hele andere status krijgen. 

Als wij ‘slechts’ materie zijn, wat gebeurt er met onze (individuele) verantwoordelijkheid die was gekoppeld aan het vermogen om te denken of aan geest? Kunnen we materie zo opvatten dat betekenisgeving behouden blijft? Een nieuwe blik op materie als ‘levendig’ (Bennett,2010) biedt perspectief. In deze benadering van materie als levendig wordt materie niet gereduceerd, maar opgetild. In deze cursus bekijken we wat dat verrassende perspectief inhoudt. 

Voorbeelden van levende materie zijn zichtbaar in kunst en literatuur, maar deze filosofie wil het ook deel maken van ons dagelijks leven in relatie met alles wat ons omringt.

Praktische informatie 

Deze cursus is vol, er is een wachtlijst.

Wanneer:  11 en 18 juni van half 11 tot 16.00 met geheel verzorgde lunch 

Waar: Grensweg 1 Gieten 

Zie voor route en busverbindingen https://www.theschoolofnewdirections.nl/route

Kosten €180,- inclusief   Inbegrepen zijn lunch, koffie en thee en cursusmateriaal 

Voor inhoud en cursusmateriaal klik hier Opgeven gaat per mail via mailto: p.bolhuis@maieutiek.nl en zodra het bedrag is overgemaakt op IBAN  NL17 TRIO 0379214733 ben je ingeschreven. Je krijgt hiervan een bevestiging per mail.