Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

Bij HOVO geniet u onderwijs op een manier die bij u past, met veel of weinig zelfstudie en alleen in de cursusperiodes die u schikken, in goed gezelschap. Zonder tentamenverplichting, want bij HOVO kiest u voor kennis voor uzelf! Maieutiek geeft bij de HOVO Amsterdam de volgende cursussen:

Kennismaking met de docent klik hier voor het filmpje van de VU

Aanmelden voor alle onderstaande cursussen gaat via Hovo Amsterdam Om direct door te gaan naar HOVO Amsterdam klik hier


2024 :

Zomer cursus 29 juli en 1, 5 en 8 augustus

augustus 2024  ochtend Vibrant matter deel 3 (los te volgen) Door je oogharen: levendige materie in de kinderliteratuur

Kinderliteratuur zit vol van spelen met grenzen; wat maakt het verschil tussen daar en hier? Waar ligt de grens tussen jou en mij?  Kan ik een ander worden? In deze zomercursus wenden wij ons tot de kinderliteratuur om deze vragen vanuit een nieuw oogpunt te beschouwen. We zullen vanuit de filosofie van levendige materie kijken naar de vragen en antwoorden die kinderliteratuur ons biedt over de grens tussen levend en dood, de relatie met ons eigen lichaam, hoe we kunnen samenwonen met microben en wat het betekent in een levendige wereld te wonen. Het cursusmateriaal staat op deze website een week voor de cursus.

Voor aanmelding en meer informatie  zie Hovo Amsterdam

augustus 2024  middag Ben ik mijn lijf

De wetenschap leert ons dat lichaam en geest één zijn, maar we ervaren dat ons ‘ik’ iets kan willen, dat ons lichaam niet (meer) kan.
Hoe zit dat?

In deze tijd lijkt het lichaam maakbaar. Vervangbare onderdelen maken deel uit van wie wij in de spiegel zien. Maar ondanks alle techniek is ons fysieke lichaam ten prooi aan de tand des tijds. Juist in een ouder wordend lichaam wordt de scheiding voelbaar tussen hoe jong van geest je bent en het fysieke lichaam dat veroudert. Steeds meer doet zich onontkoombaar de vraag voor: op welke wijze ben ík in dat lichaam aanwezig?

Aan de hand van filosofische denkbeelden en praktische voorbeelden zullen we zien hoe verschillend de verhouding lichaam-geest kan worden ervaren. Het boek Vreemd lichaam is niet langer verkrijgbaar, maar vervangend cursusmateriaal zal een week voor aanvang van de cursus op deze website staan.

Voor aanmelding en meer informatie zie Hovo Amsterdam

September-december

Ochtend   Tijdperk van de tovenaars a.h.v boek van Eilenberger  de laatste grote denkers van het vooruitgangsgeloof ( Wittgenstein en Heidegger, Cassirer en Benjamin)
Middag       De geest uit de fles een geschiedenis van de filosofie a.h.v het mooie overzichtswerk van Ger Groot

Heb je suggesties voor een cursusonderwerp meld deze dan aan info@maieutiek.nl