Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

Bij HOVO geniet u onderwijs op een manier die bij u past, met veel of weinig zelfstudie en alleen in de cursusperiodes die u schikken, in goed gezelschap. Zonder tentamenverplichting, want bij HOVO kiest u voor kennis voor uzelf! Maieutiek geeft bij de HOVO Amsterdam de volgende cursussen:

Kennismaking met de docent klik hier voor het filmpje van de VU

Aanmelden voor alle onderstaande cursussen gaat via Hovo Amsterdam Om direct door te gaan naar HOVO Amsterdam klik hier


2024 :

Extra Kindercollege  zaterdag 3 februari , 14.00-16.00 uur

Vandaag de dag is er veel en heftige discussie over wat de waarheid is. Van complotdenker tot factchecker: iedereen beweert de enige echte waarheid te vertellen. Maar hoe kan het dan dat ze niet hetzelfde zeggen? Tijdens de stroming van De Verlichting zei men: “Heb de moed je eigen verstand te gebruiken”. Maar hoe doe je dat en is dat genoeg? Om het nog ingewikkelder te maken, is er een filosofisch stroming die zegt dat wij mensen eigenlijk verhalenvertellers zijn. Kan je dus maar ieder verhaal vertellen dat je wilt? En hoe zit het dan met feiten?

Dit HOVO-kindercollege is voor iedereen die het leuk vindt om samen met een of meer kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar naar de VU te komen. Neem uw (klein)kind mee op zoek naar de waarheid!

5 februari t/m 22 april  (online start op op donderdag 8 februari t/m 25 april

Ochtend   11.00 -13. 00 Isis Ontsluierd  Verschillende opvattingen over natuur en mens

Inhoud

Vandaag de dag gaat het steeds vaker over de mens als deel van de natuur, over natuurbescherming, één worden met de natuur en liefde voor de natuur. Maar daarbij leven we binnen een realiteit die het gevolg is van heel andere relaties met deze natuur.
Wat zijn die verhoudingen die ons menselijk bestaan hebben vormgegeven en die nog steeds doorklinken in de huidige zoektocht naar een nieuwe relatie met de (onze) natuur?
Wij mensen zijn bezig een nieuwe verhouding tot de natuur te vinden. Deze kan niet alleen bestaan uit technische ingrepen buiten ons. De zelfervaring van filosofen is er altijd een geweest waarin de natuur het andere was, iets buiten ons. Maar wanneer we dieper ingaan op de existentiële relatie met het verschijnsel natuur, dan bestaat deze ook uit ervaringen van angst, walging, schaamte, inspiratie en trots.
In deze cursus een overzicht aan de hand van o.a. Isis van Pierre Hadot en De onderwerping van Philip Blom.

Meer weten over de inhoud ? Klik hier voor een interview over deze cursus

Klik hier om naar het cursusmateriaal te gaan

Middag     13.30 -15.30  Arendt Totalitarisme

Hannah Arendt begreep dat we voor een werkelijk ‘dit nooit meer’ de wortels van het totalitarisme moeten leren kennen. In de huidige crisis van de democratie geeft Arendt’s onderzoek  naar het totalitarisme van het interbellum, inzicht in het herkennen van totalitaire ontwikkelingen . In deze colleges wil ik laten zien welke handvatten ze ons geeft om te begrijpen wat zich in de actualiteit afspeelt.

Boek Totalitarisme Arendt

Klik hier om direct door te gaan naar het cursusmateriaal

Zomer cursus 29 juli en 1, 5 en 8 augustus

augustus 2024  ochtend Vibrant matter deel 3 (los te volgen) Door je oogharen: levendige materie in de kinderliteratuur

Kinderliteratuur zit vol van spelen met grenzen; wat maakt het verschil tussen daar en hier? Waar ligt de grens tussen jou en mij?  Kan ik een ander worden? In deze zomercursus wenden wij ons tot de kinderliteratuur om deze vragen vanuit een nieuw oogpunt te beschouwen. We zullen vanuit de filosofie van levendige materie kijken naar de vragen en antwoorden die kinderliteratuur ons biedt over de grens tussen levend en dood, de relatie met ons eigen lichaam, hoe we kunnen samenwonen met microben en wat het betekent in een levendige wereld te wonen.

augustus 2024  middag Ben ik mijn lijf

De wetenschap leert ons dat lichaam en geest één zijn, maar we ervaren dat ons ‘ik’ iets kan willen, dat ons lichaam niet (meer) kan.  Hoe zit dat?

In deze tijd lijkt het lichaam maakbaar. Vervangbare onderdelen maken deel uit van wie wij in de spiegel zien. Maar ondanks alle techniek is ons fysieke lichaam ten prooi aan de tand des tijds. Juist in een ouder wordend lichaam wordt de scheiding voelbaar tussen hoe jong van geest je bent en het fysieke lichaam dat veroudert. Steeds meer doet zich onontkoombaar de vraag voor: op welke wijze ben ík in dat lichaam aanwezig?

Aan de hand van filosofische denkbeelden en praktische voorbeelden zullen we zien hoe verschillend de verhouding lichaam-geest kan worden ervaren.

September-december

Ochtend   Tijdperk van de tovenaars a.h.v boek van Eilenberg  de laatste grote denkers van het vooruitgangsgeloof ( Wittgenstein en Heidegger, Cassirer en Benjamin)
Middag       De geest uit de fles een geschiedenis van de filosofie a.h.v het mooie overzichtswerk van Ger Groot

Heb je suggesties meld ze dan aan info@maieutiek.nl