Facebooktwitterlinkedinmail

Algemeen

Maieutiek biedt uiteenlopende cursussen, lezingen, maieutische gesprekken en huiskamercolleges voor personen en groepen. Wij werken voor onder andere voor privépersonen, bedrijven, gemeentelijke organisaties en onderwijsinstellingen. De cursussen worden niet door onszelf georganiseerd maar door allerlei organisaties, stichtingen, filosofische cafés of leesgroepen. Mocht u zelf een onderwerp hebben waarover u graag met anderen wilt nadenken dan kunt u ons inhuren per dagdeel, op projectbasis of voor een langere cursusduur. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Filosofiecursussen

Ons bedrijf bestaat sinds 2002 en al die tijd geven wij al filosofiecursussen. Deze vinden plaats via verschillende organisaties zoals de HOVO/ Seniorenacademie en de filosofiegroep Sneek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website en contactpersonen van deze organisaties. Mocht u zelf een filosofiecursus willen organiseren dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden en kosten.

Lezingen

Uiteenlopende groepen en organisaties kunnen gebruikmaken van lezingen die al door ons zijn ontwikkeld. Dit zijn de portfoliolezingen. Daarnaast kunnen wij in overleg maatwerklezingen aanbieden.

Filosofie in organisatie en bedrijf

Maieutiek biedt filosofische ondersteuning en cursussen gericht op het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Dit bestaat uit het opzetten en begeleiden van een dialoog die als doel heeft kaders te verhelderen, werkwijzen onder één noemer te brengen of spanningen die het gevolg zijn van veranderingen binnen de organisatie (fusie, kanteling, reorganisatie) op te lossen.
Er is een specifieke doelgroep waar wij een cursus voor ontwikkeld hebben gericht op oudere werknemers. De cursus Vijftig plus in perspectief (VIP) bestaat alweer 5 jaar, maar wordt natuurlijk steeds geactualiseerd. Deze cursus gaat uit van onze maieutische werkwijze, alleen is de inhoud specifiek gericht op oudere werknemers.

Cursus en training Maieutische gespreksvoering

Deze combinatie van cursus en training is speciaal bedoeld voor mensen die leiding geven aan de meest uiteenlopende soorten van gesprekken. Het maieutisch gesprek is een empathische dialoog. Uitgangspunt van het maieutisch gesprek is dat de standpunten van alle deelnemers waardevol en betekenisvol zijn. Aan het einde van een maieutisch gesprek kunnen deelnemers een verrijking van hun oorspronkelijk standpunt mee nemen.
Managers, pastors, maatschappelijk werkers, groepswerkers, docenten en ieder ander die op de een of andere wijze processen tussen en van mensen begeleidt, hebben baat bij deze cursus.

Het maieutisch gesprek

Het maieutische gesprek heeft een heel eigen karakter. Deze manier van gespreksbegeleiding is met name heel behulpzaam als er een visie moet worden ontwikkeld of verschillende groepen hun visie met elkaar moeten afstemmen. Fusiegesprekken, ethische dilemma’s, persoonlijke conflicten maar ook toekomstvisies kunnen baat hebben bij een maieutisch gesprek.

Huiskamers colleges

In de filosofie is zelfkennis, het nadenken over jezelf en daarover een dialoog voeren is van meet af in de filosofie belangrijk geweest. Deze klassieke vorm biedt Maieutiek in een modern jasje. Vragen rond zingeving, toekomstplannen, van de boel even op een rijtje willen zetten tot existentiële twijfel, het kan allemaal aan bod komen in deze huiskamercolleges. Het gaat hier om zorg voor het zelf, of humeurmanagement en niet om therapie. Soms gaat het om een of twee zittingen, maar er zijn ook mensen die deze manier van geplande zelfreflectie een paar jaar gebruiken als denkgereedschap. Deze vorm wordt meestal individueel gedaan, maar is ook met een kleine groep mogelijk.

Als u wilt weten hoe wij de filosofische gereedschapskist, bestaande uit duizenden jaren overgeleverde filosofie (de canon), gebruiken in onze aanpak, dan verwijzen we u graag naar de longread hierover.