Facebooktwitterlinkedinmail

Maieutiek is de kunst van het vragen stellen. De bedoeling van die vragen is dat de ondervraagde een eigen inzicht in zijn of haar situatie ontwikkelt. De oorspronkelijke betekenis van het woord maieutiek in het Oudgrieks is de kundigheid van de vroedvrouw en wordt hier overdrachtelijk gebruikt. Waar de verloskunde hulp en ondersteuning biedt bij het baren van kinderen, biedt de maieutiek hulp en ondersteuning bij het in de wereld brengen van de eigen wijsheid.

De architect van de maieutische methode was Socrates. Deze vertelde zijn cliënten niet hoe hij zelf over een aan hem voorgelegd probleem dacht, hij maakte de ander door het geven van informatie en het stellen van vragen bewust van een eigen oordeel. In feite begeleidde Socrates anderen in een filosofisch denkproces

De werkwijze van maieutiek baseert zich dus op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden. Wij geven binnen Maieutiek onze eigen inhoud aan dit filosofisch uitgangspunt. Maieutiek is een klein exclusief bedrijf. We bieden cursussen, lezingen en huiskamercolleges voor personen en groepen. Wij richten ons met ons aanbod op mensen die verder willen denken en open staan voor nieuwe wendingen in hun eigen ontwikkeling

We leven in een wereld die volop in verandering is en binnen die verandering moeten wij mensen onze koers bepalen. Je kunt niet niet handelen, maar wat biedt nu na het eind van de grote verhalen nog een aanknopingspunt om te kiezen waar naar toe te bewegen?

“Wij zijn als zeelieden die hun schip op open zee moeten reviseren, zonder dat we het in een droogdok kunnen demonteren en herbouwen met gebruik van zijn beste onderdelen.” zegt Neurath

Maieutiek heeft een optimistische visie die zich baseert op het denken van Arendt. Niet optimistisch in de zin dat we de ogen sluiten voor de heftige veranderingen waar we deel van uitmaken, maar optimistisch vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van het nieuwe altijd onverwacht opduikt uit de chaos van mogelijkheden waarin we nu leven.

“Het nieuwe gebeurt altijd tegen het overweldigende getuigenis in van statistische wetten en hun waarschijnlijkheidsrekening, die voor alle praktische, alledaagse doeleinden neerkomt op zekerheid, de verschijning van het nieuwe heeft daarom altijd iets van een wonder. Het feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat het onverwachte van hem kan worden verwacht, dat hij kan waarmaken wat in de hoogste mate onwaarschijnlijk is. En dit weer is slechts mogelijk omdat ieder mens uniek is, zodat er met iedere geboorte iets in de wereld komt dat op unieke wijze nieuw is. Met betrekking tot deze iemand die uniek is, kan in waarheid worden gezegd: daar was niemand voordien.” Arendt

Op Socratische wijze begeleiden wij mensen in de zoektocht naar eigen antwoorden. Wat voor de ene mens een belangrijk fundamenteel antwoord is kan voor een ander wel een trivialiteit zijn. Voor vrijwel iedereen geldt dat een denken dat gevormd is met behulp van de maieutische methode een grotere innerlijke consistentie en besliskracht geeft. Het doel van de maieutiek is niet de Waarheid, maar de levenskunst.

Over ons

Over de methode