Facebooktwitterlinkedinmail

Disclaimer

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Maieutiek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie; noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienstverlening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen etcetera op deze website rusten bij Maieutiek. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Maieutiek is aangesloten bij het FVP en hanteert de daar geformuleerde gedragscode voor filosofen.gedragscode VFP