Facebooktwitterlinkedinmail

Algemene voorwaarden

Maieutiek BV

– verplicht zich tot geheimhouding van alle door uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
– verplicht zich aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden en in gevallen waar bijvoorbeeld een vervanger van de trainer moet worden ingezet;
– stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan.

Betalingen

De deelnamekosten dienen voor de eerste dag van de training te zijn voldaan middels overmaking op onze rekening.

Annuleringen

Indien Maieutiek BV onverhoopt een training moet annuleren, worden de ingeschrevenen daarvan zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte gesteld; aan hen worden geen kosten in rekening gebracht;
Maieutiek BV behoudt zich het recht voor om de open cursussen bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren.

Annulering dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum op het poststempel.
In alle gevallen mag – na overleg met Maieutiek BV – een vervanger worden gestuurd. Van vervangers hoeft Maieutiek BV geen intake af te nemen.

Kosten

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– bij meer dan 31 dagen voor aanvang: EUR 70,- administratiekosten;
– vanaf 15 tot en met 31 dagen voor aanvang 60% van de kosten;
– tot en met 15 dagen voor aanvang: de totale deelnamekosten inclusief de verblijfskosten.

Verschuiving

Indien u na inschrijving onverhoopt niet deel kunt nemen aan een training kunt u kostenloos intekenen voor de volgende sessie indien Maieutiek BV het schriftelijke verzoek hiertoe uiterlijk 1 maand voor aanvang ontvangt.
Indien de overplaatsing aangevraagd wordt tussen 1 maand en 15 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke te volgen sessie wordt EUR 70,- in rekening gebracht. Voor verschuiving binnen 15 dagen voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht. U kunt echter wel in overleg met Maieutiek BV een collega laten deelnemen. Bij vervanging worden geen kosten in rekening gebracht.

Auteursrecht

Alle door Maieutiek BV verstrekte lesmaterialen vallen onder het auteursrecht.
Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.