Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Al ruim 15 jaar werken wij samen aan de relatie tussen filosofie en praktijk. We hebben onze studie filosofie afgerond met een gezamenlijke scriptie over Hannah Arendt en Michel Foucault, genaamd De vrije productie en zijn daarna gestart met een filosofische praktijk. Dat was in die dagen nog bijna een contradictio in terminis, maar vandaag de dag heeft de filosofie definitief de ivoren torens verlaten. Daarmee is de filosofie terug bij haar wortels. In die klassieke wereld waar de wortels van de westerse filosofie liggen was filosofie het praten met elkaar van (vrije) mannen over het goede leven. Die kleine groep elite kon zich vrijmaken van nut en noodzaak en kon zich daarom bezig gaan houden met het goede leven. Vandaag de dag zijn we allemaal, tenminste delen van ons leven in diezelfde vrije positie en lopen we dus ook aan tegen vragen die daar in de klassieke tijd voor het eerst gesteld werden; wat is de plek van de mens in het geheel, waar worden we gelukkig van, wat zouden we moeten doen met onze talenten? Vrijheid bleek een niet geringe opgave en vandaag de dag geldt dat voor veel mensen. Dat is ook de reden dat wij, dankbaar gebruikmakend van de academische filosofie, de relatie tussen denken en doen centraal stellen. Dat vindt op allerlei manieren plaats en is ook de basis van ons eigen leven.

Filosofie biedt in onze werkwijze informatie, stelt vragen en biedt denkkaders waardoor iedereen op zijn eigen wijze invulling kan geven aan de door de filosofische canon geboden kennis en idee├źn. Dat is ook de reden dat wij als naam voor onze praktijk Maieutiek hebben gekozen. Maieutiek is verloskunde en de moeder van Socrates was vroedvrouw en Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat kader.

Kernwoorden zijn voor ons nataliteit en pluraliteit

Nataliteit wil zeggen dat er altijd ruimte moet zijn voor het onverwachte. Natuurlijk mag en moet je plannen maken en verwachtingen koesteren, maar omdat we veranderlijke wezens zijn in een veranderlijke wereld kunnen we niet voorspellen hoe het zal gaan in de toekomst. Wat wel kan is het heden beter begrijpen en als je jezelf en de wereld in het heden beter kunt begrijpen kan die reflectie opleveren dat er in de toekomst meer ruimte ontstaat waar je kansen en mogelijkheden ziet. Pluraliteit is dat alhoewel iedereen omdat hij of zij tot het menselijke ras behoort gelijk is, we ook allemaal verschillend zijn. Dat heeft als consequentie dat iedereen zijn of haar leven anders vormgeeft en dus ook iets anders doet met de kennis en vaardigheden die de filosofie aanreikt. Maieutiek beidt denkkaders, inzicht, stelt vragen en denkt met je mee, maar de eigen wijsheid staat voorop. Als jij je leven niet op jouw manier leeft, wie doet het dan?

Opleiding

Theo Meereboer en Petra Bolhuis zijn in 1995 afgestudeerd aan de RUG met een gezamenlijke afstudeerscriptie: De vrije productie.

Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd aan de RUG als orthopedagoog met als afstudeerscriptie Het wijkend subject.