Facebooktwitterlinkedinmail

Maieutiek rust op 3 pijlers; filosofie, levenskunst en het wakker maken van ieders eigen wijsheid. Voor mijzelf zijn deze 3 zaken al die jaren zowel mijn werk als mijn leven geweest. Maieutiek staat dan ook voor het stellen van de juiste vragen, en het bieden van filosofische kennis waarmee mensen zelf in de praktijk aan de slag kunnen. Wil je meer weten over de maieutische methode klik hier. Tijdens mijn studie filosofie ontmoette ik Theo met wie ik 34 jaar mijn leven en dit werk heb gedeeld. We hebben onze studie filosofie afgerond met een gezamenlijke scriptie over Hannah Arendt en Michel Foucault, genaamd De vrije productie en zijn daarna gestart met een filosofische praktijk.

In augustus 2020 is Theo na een periode van ziekte overleden. ( klik hier voor het herinneringsbankje) Dat maakte dat wij, behalve over het goede leven, ook veel hebben gesproken over een goede dood en een goed overleven voor wie achterblijft. Die ervaringen maken deel uit van hoe ik Maieutiek wens voort te zetten.

Wat is filosofie voor mij? De filosofie is in deze tijd teruggekeerd bij haar wortels. In de klassieke wereld waar de wortels van de westerse filosofie liggen was filosofie het praten met elkaar van (vrije) mannen over het goede leven. Die kleine groep elite kon zich vrijmaken van nut en noodzaak en kon zich daarom bezig gaan houden met het goede leven. Vandaag de dag zijn we allemaal, tenminste delen van ons leven in diezelfde vrije positie en lopen we dus ook aan tegen vragen die daar in de klassieke tijd voor het eerst gesteld werden; wat is de plek van de mens in het geheel, waar worden we gelukkig van, wat zouden we moeten doen met onze talenten? Vrijheid bleek een niet geringe opgave en vandaag de dag geldt dat voor veel mensen. Dat is ook de reden dat ik, dankbaar gebruikmakend van de academische filosofie, de relatie tussen denken en doen centraal stel. Als je goed kijkt is die relatie overal zichtbaar en het is ook de basis van mijn eigen leven. Er is geen recept voor het goed leven, er is wel een baaierd aan kennis en kunde opgebouwd in het verleden en door daarover met elkaar te denken kan het raken aan eigen gevoelens en gedachten en daar woorden voor aanreiken. Woorden waar je iets aan hebt.

Filosofie biedt in werkwijze van Maieutiek informatie, stelt vragen en biedt denkkaders waardoor iedereen op zijn eigen wijze invulling kan geven aan de door de filosofische canon geboden kennis en ideeën. Dat is ook de reden dat wij als naam voor onze praktijk Maieutiek hebben gekozen. Maieutiek is verloskunde en de moeder van Socrates was vroedvrouw en Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat kader.

Kernwoorden zijn nataliteit en pluraliteit

Nataliteit wil zeggen dat er altijd ruimte moet zijn voor het onverwachte. Natuurlijk mag en moet je plannen maken en verwachtingen koesteren, maar omdat we veranderlijke wezens zijn in een veranderlijke wereld kunnen we niet voorspellen hoe het zal gaan in de toekomst. Wat wel kan is het heden beter begrijpen en als je jezelf en de wereld in het heden beter kunt begrijpen kan die reflectie opleveren dat er in de toekomst meer ruimte ontstaat waar je kansen en mogelijkheden ziet. Pluraliteit is dat alhoewel iedereen omdat hij of zij tot het menselijke ras behoort gelijk is, we ook allemaal verschillend zijn. Dat heeft als consequentie dat iedereen zijn of haar leven anders vormgeeft en dus ook iets anders doet met de kennis en vaardigheden die de filosofie aanreikt. Maieutiek biedt denkkaders, inzicht, stelt vragen en denkt met je mee, maar de eigen wijsheid staat voorop. Als jij je leven niet op jouw manier leeft, wie doet het dan?

Opleiding

Petra Bolhuis is in 1995 met Theo Meereboer afgestudeerd aan de RUG met een gezamenlijke afstudeerscriptie: De vrije productie.

Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd aan de RUG als orthopedagoog met als afstudeerscriptie Het wijkend subject.