Facebooktwitterlinkedinmail

De huiskamer colleges zijn individuele gesprekken. Ze zijn bedoeld voor diegenen die zelf sturing over hun leven nemen en daarbij een gesprekspartner zoeken die door vragen te stellen en informatie te bieden vanuit de filosofie de eigen wijsheid wakker kan roepen. Wij voelen ons thuis bij de stromingen die vallen onder de term levenskunst, maar dat willen we niet te hoogdravend opvatten. In die zin past de door René Gudde gebruikte term humeurmanagement goed ook bij onze manier van werken.

Het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven, ook al heb je lang niet alles wat je leven beïnvloed in de hand. Belangrijke begrippen hierbij zijn zelfkennis, vrijheid en oordeelsvermogen. Uiteindelijk komt het er op neer dat je een leefwijze zoekt die uniek bij jou past en waarbij je jezelf in de spiegel aan wilt blijven kijken. Je kunt huiskamercolleges gebruiken om te reflecteren op belangrijke keuzes met betrekking tot werk- of privésfeer. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je- ook al ben je nu geslaagd in het leven- denkt dat er meer moet zijn dan dat. Die zoektocht naar zin in het bestaan kan heel goed de basis zijn voor een of meer gesprekken

De huiskamer colleges gaan uit van de vraag van de cliënt en deze kan besluiten om daarbij teksten van filosofen te gebruiken als denkstof voor de eigen ontwikkeling.