Facebooktwitterlinkedinmail

De filosofiegroep Sneek is een succesvol particulier initiatief dat al vele jaren filosofiecursussen organiseert. Het draait geheel op vrijwilligers. Ze organiseren in de Zuiderkerk in Sneek twee cursussen. Ook dit seizoen zijn er weer twee cursussen. Hieronder vindt u data en tijden. Klik op de linkjes hieronder om meer informatie te zien over de cursus.

2024 Isis Ontsluierd 

Vandaag de dag gaat het steeds vaker over de mens als deel van de natuur, over natuurbescherming, één worden met de natuur en liefde voor de natuur. Maar daarbij leven we binnen een realiteit die het gevolg is van heel andere relaties met deze natuur.
Wat zijn die verhoudingen die ons menselijk bestaan hebben vormgegeven en die nog steeds doorklinken in de huidige zoektocht naar een nieuwe relatie met de (onze) natuur?
Wij mensen zijn bezig een nieuwe verhouding tot de natuur te vinden. Deze kan niet alleen bestaan uit technische ingrepen buiten ons. De zelfervaring van filosofen is er altijd een geweest waarin de natuur het andere was, iets buiten ons. Maar wanneer we dieper ingaan op de existentiële relatie met het verschijnsel natuur, dan bestaat deze ook uit ervaringen van angst, walging, schaamte, inspiratie en trots.
In deze cursus een overzicht aan de hand van De onderwerping van Philip Blom.

Een week voor aanvang van de cursus vind u hier de leeswijzer en de powerpoints

Vanaf donderdag 1 februari t/m 18 april 
Vanaf vrijdag 2 februari t/m 18 april
( er is rekening gehouden met 1 week uitloop)
Tijdstip Beide dagen   10.15 -12.00 met werkcollege van 12.15  tot 13.00
Locatie beide dagen Martinikerk, Oud Kerkhof, 8601 EE Sneek

Informatie en aanmelding verloopt via de mail: Mevrouw Saar van den Bergh saarpeter@kpnplanet.nl , of mevrouw Rens Dikhoff rens@dikhoff.nl

We gaan dit jaar weer live bijeen komen. Lukt dat voor u (nog) niet dan kunt u dat aangeven bij aanmelding.  Het is mogelijk om in overleg geheel of gedeeltelijk de cursus te volgen via audio-opnames van de colleges.