Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

De Hovo Noord Nederland richt zich bij haar onderwijs zoveel mogelijk op de interesse, levenservaringen en leerbehoeften van mensen van vijftig jaar en ouder. Maieutiek geeft bij de HOVO de volgende cursussen: (klik op de rode tekst voor meer informatie)

Zomer 2022 

Data 4, 7, 11 en 14  juli

ARENDT, LEVEN EN LIEFDES IN BRIEVEN

Er zijn altijd veel persoonlijke vragen over deze filosofe, wier leven en werk zo vervlochten zijn. Een zomercursus over haar- vele- briefwisselingen met Blucher en Jaspers en anderen. Het zal gaan over haar complexe relatie met Heidegger over haar moederland Duitsland en haar opvangland Amerika.

In de vele cursussen die ik heb gegeven over Arendt stond altijd haar filosofie centraal. Zelf geloof ik dat filosoof en gedachtegoed niet echt te scheiden zijn, maar de nadruk lag altijd op haar gedachtengoed. In deze zomercursus staat echter de persoon Arendt centraal.

Uit de vele brieven die ondertussen zijn verzameld en uitgegeven en uit biografieën, ontstaat een beeld van een bijzondere, markante vrouw die midden in de grote gebeurtenissen van onze eeuw leeft. Ze ondergaat het niet alleen, maar denkt erover na en neemt stelling. In haar brieven is ook de groei zichtbaar van de jonge studente op zoek naar denkwijzen die haar richting geven, tot een persoonlijkheid waar de denkende wereld rekening mee moet houden.
Haar relatie met Duitsland, Amerika en Israël komen aan de orde, evenals de relaties met de drie mannen die haar leven vormgeven; Heidegger, Blucher en Jaspers.

Klik hier voor de site van de HOVO om u aan te melden

Najaar 2022 (meer informatie over inhoud en aanmelden volgt)

Woensdag vanaf 21 september in 10 bijeenkomsten

 Troost a.h.v. Ignatieff

Klik hier voor een interview met beide docenten over deze cursus 

 

 

Denken ( The life of the mind ) van Hannah Arendt Arendt