Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

De Hovo Noord Nederland richt zich bij haar onderwijs zoveel mogelijk op de interesse, levenservaringen en leerbehoeften van mensen van vijftig jaar en ouder. Maieutiek geeft bij de HOVO de volgende cursussen: (klik op de rode tekst voor meer informatie)

Zomercursus!
We denken dat we weer live kunnen. Voor wie niet fysiek aanwezig kan of wil zijn is er de mogelijkheid om de colleges via de computer te volgen door middel van een livestream  U hoort voor aanvang van de cursus hoe dit eruit gaat zien.

Levende materie (vibrant matter)

Tijd: 10.00-12.30 uur
Cursusdata: dinsdag en donderdag 27 en 29 juli en 3 en 5 augustus in Groningen

We zijn er in de westerse filosofie aan gewend om een hard onderscheid te maken tussen objecten en subjecten. Subjecten handelen autonoom, terwijl objecten alleen betrokken zijn in het handelen van subjecten. Als we dieper naar dit onderscheid tussen subject en object kijken kunnen we hier vraagtekens bij zetten. Zowel subjecten als objecten oefenen invloed uit op de wereld om hen heen. Deze invloed is niet individueel maar collectief. Als mensen bevinden we ons altijd in een stroom van collectieve invloeden van dingen, dieren en andere mensen.  Als we het onderscheid tussen subject en object laten verwateren, wat betekent dit voor onze individuele omgang met de wereld? In deze cursus zullen wij ingaan op wat levendige materie is, en wat het betekent voor onze verantwoordelijkheid als we materie als levendig beschouwen.

Dag 1: Wat is levende materie (vibrant matter)? Wat is het onderscheid tussen subject en object en hoe kunnen wij dit onderscheid zien als spectrum in plaats van een binaire oppositie?

Dag 2: Hoe ziet de autonomie van dingen er uit? Dingen hebben invloed op de ruimte waar zij zich in bevinden. Hoe is het concept dat Bennett assemblages noemt belangrijk voor de manier waarop wij denken over de autonomie van objecten?

Dag 3: Wat is onze verantwoordelijkheid? Als mensen en dingen samen invloed uitoefenen, en de invloeden deel uit maken van een veel groter patroon, hoeveel verantwoordelijkheid hebben wij dan voor ons handelen? Hebben wij verantwoordelijkheid voor alles, of voor niets?

Dag 4: Hoe ervaren wij onszelf als assemblage? Afsluitend college waarin we samenvatten wat er in de afgelopen drie colleges is besproken. Eigen inbreng van studenten over hun ervaringen.

De basisteksten, Powerpoints en extra informatie staat een week voor aanvang van de cursus hier

Aanmelden kan bij de instelling waar de cursus wordt gegeven klik hier

Voor meer informatie klik hier

Klik altijd op de roodgekleurde tekst voor een link naar meer informatie.

Hovo Noord Nederland, Inschrijven kan hier

 

Alvast een tipje van de plannen voor dit najaar;

Najaar 2021

De cursussen zullen hoogstwaarschijnlijk én live én via  stream worden aangeboden. ( meer informatie volgt)

Woensdagochtend   vanaf  29 september De mens een algoritme met huidhonger?

Het verschil tussen mensen en AI vanuit de filosofische vraag naar bewustzijn.

Voor meer informatie klik hier (link volgt )

Woensdagmiddag  vanaf 29 september Hannah Arendt  Totalitarisme

Voor meer informatie klik  hier (link volgt)

 

Klik hier voor het cursusmateriaal

Voor meer informatie en aanmelding voor beide cursussen gaat u  naar de website van HOVO Groningen;

Aanmelden via HOVO

 

 

of via email hovo@rug.nl