Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

In Tilburg geven we alleen korte zomercursussen. Dit jaar in mei én augustus. Voor mensen die graag kort maar krachtig in enkele dagen veel willen leren, biedt Tilburg in de zomer intensieve meerdaagse cursussen aan. De zomercursussen vinden plaats in de maanden juni, juli en augustus. Zomercursussen worden speciaal ontwikkeld en passen wat betreft opzet en thematiek bij de belangstelling van HOVO-deelnemers. De zomercursussen kenmerken zich door een afwisselend programma en een goede sfeer omdat de deelnemers over meerdere dagen intensief en actief samen met een onderwerp bezig zijn.

Mei 2019  Van 20 t/m 22 mei geven we een driedaagse cursus over Harari’s populaire book Homo Deus.

Klik hier om direct naar het cursusmateriaal te gaan

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Wie na het lezen van Sapiens begon aan Homo Deus raakt vaak geschokt door het negatieve toekomstbeeld dat Harari schets. Wij willen de feiten die hij in zijn boek naar voren brengt recht doen én kritisch kijken naar zijn verwachtingen over de toekomst die naar onze mening té pessimistisch zijn en die we daarom aanvullen met alternatieve toekomstscenario’s van andere grote denkers van en over onze tijd.

 4 vragen staat centraal:

  1.  Wat zijn algoritmes en welke invloed hebben ze op ons leven nu en in de nabije toekomst?
  2. Wat is leven in het antropoceen en waarom is de menselijke invloed nu zo groot?
  3. Welke andere toekomstvisies zijn er naast en tegenover die van Harari?
  4.  Hoe kunnen we omgaan met de huidige snel veranderende wereld en hoe houden we daarin vast aan menselijke waarden en waardigheid?

 

Augustus 2019  Op veler verzoek doen we na Totalitarisme (zomer 2018)nu ook het tweede grote werk van Arendt;  De menselijke conditie

Hannah Arendt; pleidooi voor de menselijke waardigheid.

Filosofie is letterlijk liefde voor wijsheid of sterker uitgedrukt begeerte naar wijsheid. Deze menselijke aandrift komt niet alleen voort uit het mooie in de wereld. Misschien zijn het wel juist de gruwelijkheden waarmee wij mensen geconfronteerd worden die ons laten hunkeren naar wijsheid. Wijsheid om te begrijpen wat ons mensen bezielt en wijsheid om te kunnen ontdekken hoe we meer kunnen zijn dan ondergeschikten van het lot.

Hannah Arendt is een joodse filosoof die vanuit die behoefte aan begrijpen veel aandacht heeft gegeven aan de menselijke mogelijkheden en hoe wij daar mee om dienen te gaan. Zij stelde de vraag; wat maakt mensen tot mens en waar kan dat menselijke ontsporen en leiden tot zoiets gruwelijks en onmenselijks als de tweede wereldoorlog.

In de colleges zullen we laten zien dat door de  kritiek van hedendaagse filosofen wellicht een zekere naïviteit in de ideeën van Arendt aan de orde komt, maar ook dat haar pleidooi voor menselijke waardigheid na deze kritiek nog steeds overeind staat. Haar visie op maatschappelijke ontwikkelingen is in veel opzichten verrassend actueel

Thema’s die in de colleges aan de orde zullen komen;

  • De rol van het spreken.
  • De scheiding privé-publiek.
  • Macht in het menselijk bestaan.
  • Beloven, vergeving medeleven en nataliteit als menselijke kenmerken.
  • Menselijkheid en onmacht

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Literatuur;

Hannah Arendt  Vita activa, de mens: bestaan en bestemming

ISDN 90535212232 Ongeveer €37,-

Literatuur:
Overig cursusmateriaal staat een week voor aanvang van de cursus op http://www.maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/