Facebooktwitterlinkedinmail

Voor mensen die graag kort maar krachtig in enkele dagen veel willen leren, biedt Tilburg in de zomer intensieve meerdaagse cursussen aan. Deze zomer of winter cursussen vinden plaats in de maanden januari en mei/ juni.  Het gaat hier om korte cursussen die speciaal worden speciaal ontwikkeld en wat betreft opzet en thematiek passen bij de belangstelling van HOVO-deelnemers. De winter- en zomercursussen kenmerken zich door een afwisselend programma en een goede sfeer omdat de deelnemers over meerdere dagen intensief en actief samen met een onderwerp bezig zijn.

Zomer 2023

26 en 27 juni

VIER VROUWELIJKE FILOSOFEN IN DE DERTIGER JAREN

Uitgangspunt van de cursus is het meeslepend geschreven boek Het vuur van de vrijheid van Wolfram Eilenberger. Dit geeft een tijdsbeeld en schetst het filosofische denken van de vier vrouwen. In de colleges zal vooral het filosofische denken centraal staan.

De tijdgeest is herkenbaar aanwezig in het denken en handelen van alle vier de filosofes. De cursus laat zien op welke manier we die terugzien in hun denken. Een groot deel van de problemen die zij beschrijven zijn vandaag de dag opnieuw aanwezig in het wereldnieuws. Vluchtelingen, oorlog die steeds dichterbij komt, wereldomspannende ideologieën en de democratie die wankelt.

De vier vrouwen hebben een aantal zaken met elkaar gemeen: ze horen tot de eerste vrouwelijke denkers die in de canon van de filosofie doordringen. Ze reageren op teksten van Hegel, Marx, Nietzsche en Heidegger en ze zoeken een nieuwe denkwijze die aansluit bij het echte leven; existentialisme en fenomenologie spelen een grote rol. Maar de filosofische reacties van de vier denkers op hun tijd verschillen sterk van elkaar. Arendt zoekt het in pluraliteit en nataliteit, de Beauvoir in ambiguïteit, Weil in waarachtigheid solidariteit en spiritualiteit en Rand in een tot het uiterste gedreven meritocratie en puur egoïsme.

Juist daardoor biedt hun denken aanknopingspunten om ons te oriënteren op verschillende houdingen ten aanzien van gebeurtenissen van het heden.

Klik hier voor informatie en inschrijving

Januari 2023

9, 10 en 11 januari Troost als licht in donkere tijden a.h.v. gelijknamige boek van M. Ignatieff   

  maandagmiddag, dinsdag de hele dag  en woensdagochtend

Klik hier voor een interview  over deze cursus 

Klik hier voor de gebruikte PowerPoint

12 en 13 januari  Hannah Arendt, leven en liefdes in brieven  (deze cursus gaat niet door)

Er zijn altijd veel persoonlijke vragen over deze filosofe, wier leven en werk zo vervlochten zijn. Een zomercursus over haar vele briefwisselingen met Blucher en Jaspers en anderen. Het zal gaan over haar complexe relatie met Heidegger over haar moederland Duitsland en haar opvangland Amerika.

Meer informatie volgt