Facebooktwitterlinkedinmail

Deze cursus wordt gegeven vanaf eind januari in Amsterdam, Groningen en Sneek

Uit de klassieke tijd kennen we namen als Achilles en Julius Caesar. Hun prestaties kenden een andere grond dan de grote namen van vandaag de dag.  De zelfopvatting van de Grieken en de Romeinen wordt verwoord door een metafoor van de filosoof  Plato. Hij stelt dat de ziel van de mens uit drie delen bestaat, verbeeldt door een wagenmenner met een span van twee paarden. De wagenmenner is de ratio, het ene paard is de epithumia, de begeerte en het tweede paard was de thymos. De begeerte is gericht op het hebben, terwijl de thymos gericht is op het er willen zijn en de erkenning daarvan.

In de loop van de geschiedenis  zijn is er veel aandacht besteed aan het leven langs de lijn van onze rede. Sinds Freuds zijn we ons weer bewust van de grote rol die de begeerte speelt in onze gedragingen. Het door Plato onderscheiden derde deel van de ziel Thymos is echter heel lang onderbelicht gebleven.

Juist in de wereld van vandaag zou Thymos een handvat kunnen zijn om meer te begrijpen van de behoefte van mensen om in beeld te komen, gehoord te worden. Thymos werpt een ander licht op de strijd om erkenning die in de media en op straat uitgevochten wordt door allerlei groeperingen die zich niet erkend voelen. En ook voor ons zelfbeeld zou Thymos een term kunnen zijn die een waardevolle aanvulling is voor de taal waarin wij onszelf kunnen beschrijven.

Bij deze cursus gebruiken we het boek ‘Het derde deel van de ziel’ van Peter Venmans, ISBN 978-90-450-1842-3

1001004010930300