Facebooktwitterlinkedinmail

Wanneer we in het Westen spreken over filosofie, gaan we er over het algemeen van uit dat we de filosofie bedoelen die in Griekenland is ontstaan, te beginnen met denkers als Socrates, Plato en Aristoteles. Het denken  van de mens over zichzelf en zijn plaats op de aarde is niet alleen in Griekenland begonnen, min of meer tegelijkertijd ontstaan  in heel Eur-Azië verhalen over zin en betekenis.

Tegenwoordig hebben veel mensen belangstelling voor de praktijk van verschillende Oosterse denkwijzen. Denk aan  Boeddhisme, Taoïsme en Zen. In de colleges willen we laten zien hoe deze denkwijzen, zo verschillend als ze nu zijn, een gemeenschappelijke grond kennen.