Facebooktwitterlinkedinmail

Sprekend een dier

Ooit stond de mens door zijn rede boven de natuur en waren dieren overgeleverd aan hun instinkt. Deze denkbeelden staan nu op de helling; wij glijden terug de natuur in, de dieren geven blijk van ‘hogere’ vermogens. Waar staan wij en wie zijn wij mensen in deze nieuwe opvatting van de mens als zoogdier?

Darwin brengt in 1859 een evolutieleer in de wereld, maar het duurt nog tot onze tijd voor wij mensen werkelijk accepteren dat we deel van een natuurlijk proces zijn. Vandaag de dag zien we twee bewegingen. Ten eerst ontdekken we dat wij mensen evolutionair, biologisch gedrag vertonen. Ten tweede ontdekken we dat dieren allerlei gedrag vertonen dat we tot nu toe alleen bij mensen mogelijk achtten zoals empathie, humor en moreel gedrag.

In alle cursussen die wij geven houden wij ons als filosofen bezig met de vraag ‘wat is de mens?’ In deze colleges gaan wij in op de nieuw gevonden overeenkomsten tussen mens en dier. We zullen aandacht besteden aan de filosofisch consequenties van deze ontwikkelingen. Zo zullen we laten zien  dat de mens op belangrijke punten een andere positie in de natuur inneemt dan alle andere dieren. Dat geeft ons mogelijkheden, maar schept ook een extra verantwoordelijkheid voor de natuur waar wij deel van zijn.

 

We maken gebruik van internetteksten en filmpjes, die zullen een week voor aanvang op de website vermeld staan.

Deze cursus wordt gegeven in Groningen en Amsterdam 

Wilt u zich alvast inlezen dan raden wij aan : Frans de Waal, Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn, Atlas Contact, ISBN  9789045028583 april 2016