Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

Bij HOVO geniet u onderwijs op een manier die bij u past, met veel of weinig zelfstudie en alleen in de cursusperiodes die u schikken, in goed gezelschap. Zonder tentamenverplichting, want bij HOVO kiest u voor kennis voor uzelf! Maieutiek geeft bij de HOVO Amsterdam de volgende cursussen:

Zomer 2022 Vibrant matter / levendige materie 

Levendige materie (vibrant matter)

De docenten zijn Petra Bolhuis filosoof en haar dochter Arwen Meereboer. Arwen is bezig met haar PHD filosofie in Finland over Vibrant matter. Vibrant matter is een thema van een filosofische stroming die internationaal nieuw vitalisme of nieuw animisme wordt genoemd. Het is benadering die na het postmodernisme en materialisme een denkwijze zoekt die mensen dieren en dingen weer met elkaar in verband kan brengen.

Cursusdata: 7,10,14 en 17 juni 2022

Tijd 11.00-13.00 uur

We zijn er in de westerse filosofie aan gewend om een hard onderscheid te maken tussen objecten en subjecten. Subjecten handelen autonoom, terwijl objecten alleen betrokken zijn in het handelen van subjecten. Als we dieper naar dit onderscheid tussen subject en object kijken kunnen we hier vraagtekens bij zetten. Zowel subjecten als objecten oefenen invloed uit op de wereld om hen heen. Deze invloed is niet individueel maar collectief. Als mensen bevinden we ons altijd in een stroom van collectieve invloeden van dingen, dieren en andere mensen.  Als we het onderscheid tussen subject en object laten verwateren, wat betekent dit voor onze individuele omgang met de wereld? In deze cursus zullen wij ingaan op wat levendige materie is, en wat het betekent voor onze verantwoordelijkheid als we materie als levendig beschouwen.

Dag 1: Wat is levendige materie (vibrant matter)? Wat is het onderscheid tussen subject en object en hoe kunnen wij dit onderscheid zien als spectrum in plaats van een binaire oppositie?

Dag 2: Hoe ziet de autonomie van dingen er uit? Dingen hebben invloed op de ruimte waar zij zich in bevinden. Hoe is het concept dat Bennett assemblages noemt belangrijk voor de manier waarop wij denken over de autonomie van objecten?

Dag 3: Wat is onze verantwoordelijkheid? Als mensen en dingen samen invloed uitoefenen, en de invloeden deel uit maken van een veel groter patroon, hoeveel verantwoordelijkheid hebben wij dan voor ons handelen? Hebben wij verantwoordelijkheid voor alles, of voor niets?

Dag 4: Hoe ervaren wij onszelf als assemblage? Afsluitend college waarin we samenvatten wat er in de afgelopen drie colleges is besproken. Eigen inbreng van studenten over hun ervaringen.

voor praktische informatie en aanmelding klik hier

Najaar 2022

Najaar 2022 (meer informatie over inhoud en aanmelden volgt)

Start Maandag 3 oktober

10 bijeenkomsten

In de ochtend  13.00-14.15 Denken ( The life of the mind ) van Hannah Arendt Arendt
Docent Petra Bolhuis

In de middag 10.30-13.00 Troost a.h.v. Ignatieff ’s gelijknamige boek 
Docent Petra Bolhuis
Twee gastcolleges door Gradus van Florestein

Klik hier voor een interview met beide docenten over deze cursus