Facebooktwitterlinkedinmail

Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad

“We zijn onbekenden voor onszelf, wij mensen van de kennis, we kennen onszelf niet”    Zo begint Nietzsche zijn voorrede van ‘De Genealogie van de moraal’ en zeer opvallend vervolgt hij met te stellen: “dat heeft zijn reden”

In de Genealogie schrijft Nietzsche over het geweten, onze zelfkennis, menselijke verantwoordelijkheid en moraliteit. Het boek verscheen in 1887, maar blijft een opmerkelijke en belangwekkende visie op de mens en zijn geschiedenis. Nietzsche schrijft over de mens die in de loop van zijn geschiedenis gehoorzaam wordt, een “dier dat beloften mag doen”, verantwoordelijkheid gaat ervaren. Maar ook de mens die “alleen soeverein kan zijn als hij onzedelijk is”. Wie Nietzsche leest wordt meegesleept door zijn schrijfstijl. Maar wat bedoelt Nietzsche? Wat kunnen wij er in onze huidige situatie mee?

Wie de media beluistert hoort over verlies van waarden en normen en over ‘hufterigheid’. De oplossingen worden gezocht in debatten, (her)opvoeding en postbus 51 spotjes over ‘de maatschappij dat ben jij’. Nietzsche laat in zijn Genealogie van de moraal zien hoe wij historisch gevormd zijn tot culturele wezens. Deze historische lijn wordt gevolgd door een scherpe kritiek op onze omgang met goed en kwaad. Zijn analyse van de mens als moreel gevormd wezen laat een belangrijk licht schijnen over de problemen rond goed en kwaad van onze tijd.

Deze 10 colleges beginnen met een algemene inleiding in het werk van Nietzsche en daarna lezen en becommentariëren we de Genealogie van de moraal. We proberen een verbinding te leggen tussen de huidige tijd en het gedachtegoed van ‘ De Genealogie van de moraal’

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij de filosofiegroep Sneek

Een week voor aanvang van de cursus staat het cursusmateriaal op de cursusmateriaalpagina