Facebooktwitterlinkedinmail

Deze cursus wordt aangeboden in Amsterdam, Groningen

Ik voel dus ik ben

De ontdekking van het gevoel en de intuïtie op het hoogtepunt van het rationele denken.

De moderne filosofie begint bij Descartes en daarmee bij de door hem voltrokken scheiding tussen lichaam en geest. Die scheiding heeft ons enorme vooruitgang opgeleverd in het wetenschappelijke e denken. Het denken vanuit empirische waarnemingen en logische gevolgtrekkingen heeft inderdaad van ons moderne mensen gemaakt. Maar juist in het daaruit voortkomende hoogst technologische empirische onderzoek komt aan het licht dat deze scheiding niet meer toereikend is als (verklarings)model voor onze werkelijkheid.

Freud wijst op de krenkingen die wij mensen in de  moderne tijd ervaren; we zijn niet het middelpunt van het heelal, we zijn niet de kroon der schepping en tenslotte zijn we niet de rationele wezens die we dachten te zijn. De rol van emoties, de stem van het lichaam blijkt veel meer te bepalen wie wij zijn en wat we kunnen weten dan we ooit hadden durven aannemen.

In zijn boek Ik voel dus ik ben, schrijft Damasio als filosoof en neurowetenschappen over het ontstaan van bewustzijn en de rol van het ervarende lichaam daarbij. Het is een zoektocht naar het dichten van de kloof tussen lichaam en geest en naar een nieuw model van de werkelijkheid waar we de toekomst mee in kunnen, nu het tijdperk van Descartes teneinde blijkt te zijn .

 

Boek Antonio Damasio, Ik voel dus ik ben, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2016 (zesde druk)

  • Nederlands
  • 392 pagina’s
  • Wereldbibliotheek
  • december 2015

Ik voel dus ik ben