Facebooktwitterlinkedinmail

Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad

 

“We zijn onbekenden voor onszelf, wij mensen van de kennis, we kennen onszelf niet”  Zo begint Nietzsche zijn voorrede van ‘De Genealogie van de moraal’.

In de Genealogie schrijft Nietzsche over het geweten, onze zelfkennis, menselijke verantwoordelijkheid en moraliteit. Het boek verscheen in 1887, maar blijft een opmerkelijke en belangwekkende visie op de mens en zijn geschiedenis. Nietzsche schrijft over de mens die in de loop van zijn geschiedenis gehoorzaam wordt, beloften mag doen en verantwoordelijkheid gaat ervaren. Maar ook de mens die “alleen soeverein kan zijn als hij onzedelijk is”. Wie Nietzsche leest wordt meegesleept door zijn schrijfstijl. Maar wat bedoelt Nietzsche? Wat kunnen wij er in onze huidige situatie mee? Nietzsche laat in zijn Genealogie van de moraal zien hoe wij historisch gevormd zijn tot culturele en vooral ook morele wezens. Deze historische lijn wordt gevolgd door een scherpe kritiek op onze omgang met goed en kwaad.

Deze 8 colleges beginnen met een algemene inleiding in het werk van Nietzsche en daarna lezen en becommentariëren we de Genealogie van de moraal. De analyse van Nietzsche laat een belangrijk licht schijnen over de problemen rond goed en kwaad in onze tijd.

een week voor aanvang van de cursus vindt u het cursusmateriaal op deze website.

Klik hier als u direct naar het cursusmateriaal wilt gaan.