Facebooktwitterlinkedinmail

2019 De kunst van het ouder worden

Wij zijn erg verheugd u te kunnen zeggen dat wij in februari 2019 weer van start gaan met een 4-delige serie filosofische bijeenkomsten op de vrijdagmiddag in het Odd Fellowhuis, Emmastraat 29, 8601 GK Sneek; om precies te zijn op 8 en 15 februari en op 1 en 8 maart 2019, steeds van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze keer zullen de bijeenkomsten worden begeleid door de filosofen Petra Bolhuis en Theo Meereboer. Zij werken al ruim 15 jaar samen in een eigen filosofiepraktijk onder de naam Maieutiek (www.maieutiek.nl). Maieutiek verzorgt o.a. filosofiecursussen op verschillende locaties in het land; op een zeer succesvolle en gewaardeerde wijze, ook in de Zuiderkerk te Sneek.

Verbindend thema van de inleidingen en gesprekken zal zijn ‘De kunst van het ouder worden’. Daarover geven Petra en Theo ons alvast het volgende mee:

‘Wij, mensen van deze tijd, zijn de eerste generaties die na hun werkzame leven nog vele jaren voor de boeg hebben. Daarmee bevinden we ons in een positie die in de klassieke periode slechts voor een kleine elite was weggelegd. We kunnen nog vele jaren doorbrengen in een leven ‘vrij van de noodzaak’. Maar denk nu niet dat daar het grote genieten begint; de klassieke wereld ontdekte al dat het reflectie en stuurmanskunst behoeft om in vrijheid vorm te geven aan het eigen leven.

Daarbij is de vrijheid natuurlijk relatief. Zeker als we ouder worden moeten we ook, zoals de stoïcijnen al deden, nadenken over wat we zelf in de hand hebben en wat onafwendbare gebeurtenissen zijn, de voldongen feiten. Juist daar is levenskunst nodig. Enerzijds om te bekijken waar het terrein van vrijheid zich bevindt en anderzijds om te komen tot een houding waarin we met de voldongen feiten uit de voeten kunnen.

Ouder worden is voor deze generatie het zoeken van nieuwe wegen die we nog nooit in zo grote getale hebben bewandeld. In die zin is kunst van het ouder worden het vormgeven aan een nieuwe levenskunst.  In de geschiedenis van de filosofie is echter ook nagedacht over de kunst van het ouder worden, juist door die enkeling die wel die toen uitzonderlijke leeftijd van de oudere mens bereikte.’

Deze tekst zal als basis worden gebruikt om met elkaar te denken en te spreken over ‘De kunst van het ouder worden’. Per keer wordt een inleiding gehouden van 45 à 60 minuten. Na een korte pauze is er ruimte voor gesprek, waarbij het ontstaan van nieuwe inzichten en verruiming van de eigen denk- en beleefwereld centraal staan.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst is het te bespreken cursusmateriaal desgewenst te downloaden vanaf de website www.maieutiek.nl. Daarnaast zou u eventueel het boek ‘De kunst van het ouder worden’ van Jan Baars en Joep Dohmen, ISBN 13 9789026324116, kunnen lezen. Voorbereiding op de bijeenkomsten is overigens niet per se noodzakelijk.

Facebooktwitterlinkedinmail

Materiaal De kunst van het ouder worden

Hier kunt u het cursusmateriaal downloaden. Daarnaast zou u eventueel het boek ‘De kunst van het ouder worden’ van Jan Baars en Joep Dohmen, ISBN 13 9789026324116, kunnen lezen. Voorbereiding op de bijeenkomsten is overigens niet per se noodzakelijk.

 

 

Materiaal 2019 De kunst van het ouder worden