Facebooktwitterlinkedinmail

2022 Voorjaar Hannah Arendt De menselijke conditie

Hoe kunnen we de positie van de mens en zijn verantwoordelijkheid doordenken? Hannah Arendts beroemde boek ‘De menselijke conditie’ biedt filosofische concepten die actuele toepassingen bieden.

De menselijke conditie is het tweede hoofdwerk van Hannah Arendt en behelst de vraag naar de menselijke waardigheid. Vaak wordt wat mensen doen bezien vanuit een economisch perspectief, maar daarmee doen we de menselijkheid tekort. Arendt bepleit meer aandacht voor de menselijke waardigheid, maar: wat houdt dat in? Zij hanteert de begrippen pluraliteit en nataliteit en gaat in op de rol van onder meer vergeving, liefde en werk op de menselijke conditie.
In de huidige samenleving spelen efficiëntie, economie en ook AI (kunstmatige intelligentie) een grote rol. Zonder hun betekenis te bagatelliseren biedt Arendt alternatieve handvatten om na te denken over wat menselijke waardigheid is en hoe deze in een snel veranderende wereld vorm kan en moet krijgen.

Programma
We lezen De menselijke conditie en ontdekken waarom Arendt de filosofisch aandacht voor contemplatie inruilt voor aandacht voor wat mensen doen. We zien wat het verschil is tussen
arbeid, werk en handelen. Daarna komt aan de orde wat Arendt ziet als belangrijke categorieën van de menselijke waardigheid namelijk pluraliteit en nataliteit. Dat werkt ze uit in noties als ‘vergeving’, ‘solidariteit’ en ‘belofte’.

Tenslotte zullen we aandacht besteden aan wat Arendt noemt ‘wereldvervreemding’ en waarom dat ook vandaag nog (of misschien juist) een gevaar is voor dat
menswaardige leven op aarde.

Klik hier om naar de reactie pagina te gaan

Klik hier om direct naar het cursusmateriaal te gaan