Facebooktwitterlinkedinmail

Sloterdijk kritiek van de cynische rede

Kritiek van de cynische rede is voor ons een van de belangrijkste filosofische boeken die zijn geschreven over de huidige tijd. Sloterdijk beschrijft hierin hoe het kan dat we na een lange tijd van optimisme en vooruitgang terecht zijn gekomen in een tijd van spanning, verwarring en uitzichtloosheid. Aan de ene kant leven we in een periode waarin de meesten van ons het beter hebben dan onze voorouders en wellicht zelfs beter dan we ooit verwacht hadden toen we jong waren. Aan de ander kant is er de boze witte man, de toenemende sociale onvrede en  vertwijfeling.

Kritiek van de cynische rede maakt duidelijk dat het hier niet gaat om een terugval, maar om wat we zouden willen noemen de andere kant van de Verlichting. De Verlichting bestaat uit toenemende welvaart, kennisvermeerdering, vrijheid en gelijkheid. Maar in deze groei komen wij moderne mensen aan de andere kant van dat doordenken terecht en komen de grote onderwerpen waarover nu door iedereen vrij gedacht en gesproken mag worden aan de grens van het denkbare. God, Waarheid, vrije wil en uiteindelijk de eigen identiteit staan op het spel. Of zoals de inleiding het beschrijft;

‘Onze onbezielde moderniteit kan heel goed ‘historisch denken’, maar twijfelt al lang of ze wel leeft in een zinvolle geschiedenis.’

We volgen de prachtige maar wel ingewikkelde analyse van Sloterdijk en concentreren ons op de vraag hoe leven we verder in deze vertwijfeling ‘nu wij er toch zijn’?

Boek Sloterdijk,  Kritiek van de cynische rede Uitgever: Boom Amsterdam 2013 ISBN 9789461057556  (oudere uitgaven ook bruikbaar)