Facebooktwitterlinkedinmail

2019 najaar Waarom zou je volwassen worden? Susan Neiman

Durven denken lijkt synoniem te zijn geworden met het ontmaskeren van idealen en waarheden. Voortschrijdend inzicht lijkt noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met het verlies aan geloof in idealen en optimisme. Of zoals Oscar Wilde zei; “Ik ben volstrekt niet cynisch, ik heb alleen ervaring.” Is volwassen worden daarmee het verlies aan geloof en optimisme?

In de tijd van Nietzsche, eind 19de eeuw was volwassen zijn nog zó begerenswaardig dat jonge mannen hun bakkebaarden grijs maakten om er volwassener uit te zien. Peter Pan wilde niet volwassen worden. Nu lijkt het Peter Pan gevoel breed gedragen; volwassen zijn saai, en kunnen niet meer spelen en kinderen kijken er niet meer naar uit om volwassen te worden.

Neiman zelf schrijft in de inleiding ; “Omdat het ons niet is gelukt een maatschappij te creëren waarin onze jongeren willen opgroeien, idealiseren we de stadia van de jeugd. (…)Doordat we het leven beschrijven als een neergang, zeggen we jonge mensen eigenlijk dat ze er niet teveel van moeten verwachten- en eisen. (…)Ik zal betogen dat volwassen zijn op zichzelf een ideaal is. Het wordt wellicht zelden helemaal verwezenlijkt, maar dat maakt het des te meer de moeite waard om ernaar te streven.” (…) “Volwassen worden vergt moed, De moed om, met de rede als metgezel, iets van waarde te creëren en te doen wat je kunt om de wereld meer te laten lijken op hoe ze zou moeten zijn – zonder uit het oog te verliezen hoe ze in realiteit is.”

Deze cursus gaat plaatsvinden in Amsterdam(maandagmiddag), Groningen (woensdagmiddag) en Sneek(donderdagochtend) meer informtie volgt.

Inhoud van de colleges;

College 1 en 2 Wat is volwassenheid volgens pedagogen en filosofen?
College 3 en 4 Historische schets van het concept kindertijd. Wanneer en waarom wordt ‘de jeugd’ een begerenswaardige levensfase?
College 5 Rousseau en de verlichting over kind versus volwassene, over moraliteit en onbevangenheid.
College 6 Filosofen over de (on)redelijke ontwikkeling van moraliteit. Hume, Kant, De Beauvoir en Arendt.
College 7 Volwassen worden en het vinden van een plaats in het netwerk van betrekkingen.
College 8 Verruiming van denken en ervaring door het ouder worden.
College 9 Cynisme, nihilisme en postmodernisme en hun problematische verhouding met volwassenheid.
College 10 Volwassen worden vanuit klassieke -, verlichtings- en hedendaagse perspectieven.

Boek:  Susan Neiman, Waarom zou je volwassen worden?, Ambo/Atlas 2014, ISBN9789026328374