Facebooktwitterlinkedinmail

Filosofische bijeenkomsten van de Club Dialoog Sneek

De bijeenkomsten vinden plaats in de Zuiderkerk georganiseerd door de Club Dialoog Sneek. De cursus is laagdrempelig in die zin dat er geen filosofische voorkennis noodzakelijk is. Iedereen kan naar eigen inzicht en behoefte teksten rondom de bijeenkomst lezen. Er is bij iedere bijeenkomst een pagina tekst met enkele citaten en wat achtergrond informatie te downloaden op deze website. Daarnaast wordt altijd doorverwezen naar verdere literatuur. En natuurlijk zullen we, evenals vorig seizoenen, in het tweede uur met elkaar in gesprek gaan om elke filosoof weer te verbinden met de actualiteit. Deze cursus is deel 4 van de cursus over mensbeelden. U kunt rustig instappen bij deel 3 omdat we telkens met elkaar één filosoof bespreken los van voorgaande cursussen.

We mogen weer live. Op 11 februari 2022 

Mensbeelden deel 5

Er is weer een serie van 4 bijeenkomsten over 4 mensbeelden van filosofen. Los van de voorafgaande te volgen, maar wel andere filosofen dan de vorige keren.

Een week voor aanvang van de cursus zullen weer PowerPoints en citaten te vinden zijn op de website. Wie verder wil lezen kan gebruik maken van Doorman en Pott, Filosofen van deze tijd 12de herziene druk.

Data 11 en 18 februari  en 4 en 11 maart 2022

11 februari  Charles Taylor (1931)

Thema : De malaise van de moderniteit. Taylor schreef een boekje met deze titel omdat hij vindt dat we in het ik-tijdperk leven en daardoor voorbij gaan aan belangrijke vragen die we met elkaar zouden moeten bespreken waaronder de vraag ; wie ben ik?

18 februari Hannah Arendt (1906-1975)

Thema: Het vervolg op Totalitarisme heet De menselijke conditie. Arendt onderzoekt hierin wat mensen doen en waarin ze volgens haar anders doen en zijn  dan de rest van de natuur. Het belangrijkste thema hierbij is menselijk waardigheid

4 maart Peter Sloterdijk (1947)

Thema: Sloterdijk schrijft groots en meeslepend en ligt nu onder vuur omdat hij beschuldigd wordt van eugenetische praktijken en seksistische en racistische teksten. Wat is de vrijheid van een denker? Welke zinvolle kritiek levert Sloterdijk op onze tijd en wat gebeurt er met zijn ideeën in het kielzog van de huidige kritiek?

11 maart Popper (1902 – 1994)

Thema De wetenschapsfilosoof Popper is vooral bekend door zijn falsificatietheorie. Minstens even interessant is zijn kritiek op ideologieën. Van hem is de uitspraak; ‘De poging om de hemel op aarde te brengen, heeft altijd de hel voortgebracht.’ Tijd om deze kritiek te bespreken, ook met het oog op de actualiteit.

 

Ga hier naar het cursusmateriaal

Klik hier om een reactie te lezen of te plaatsen

Klik hier om ander vrij toegankelijk cursusmateriaal te vinden

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiators,