Facebooktwitterlinkedinmail

Filosofische bijeenkomsten van de Club Dialoog Sneek

De bijeenkomsten vinden plaats in de Zuiderkerk georganiseerd door de Club Dialoog Sneek. De cursus is laagdrempelig in die zin dat er geen filosofische voorkennis noodzakelijk is. Iedereen kan naar eigen inzicht en behoefte teksten rondom de bijeenkomst lezen. Er is bij iedere bijeenkomst een pagina tekst met enkele citaten en wat achtergrond informatie te downloaden op deze website. Daarnaast wordt altijd doorverwezen naar verdere literatuur. En natuurlijk zullen we, evenals vorig seizoenen, in het tweede uur met elkaar in gesprek gaan om elke filosoof weer te verbinden met de actualiteit. Deze cursus is deel 4 van de cursus over mensbeelden. U kunt rustig instappen bij deel 3 omdat we telkens met elkaar één filosoof bespreken los van voorgaande cursussen.

Mensbeelden deel 6 (gaat niet door)

Er is weer een serie van 4 bijeenkomsten over 4 mensbeelden van filosofen. Los van de voorafgaande te volgen, maar wel andere filosofen dan de vorige keren.

Een week voor aanvang van de cursus zullen weer PowerPoints en citaten te vinden zijn op de website. Deze keer zijn niet alle filosofen terug te vinden in Doorman en Pott’s Filosofen van deze tijd. Waar dat niet het geval is zal ik een tekst online zetten als achtergrondinformatie voor de liefhebber.

7,14, 28 oktober en 4 november  2022

7 oktober  Simone Weil (1909-1943)

Thema :  Reflecties in oorlogstijd Een Joodse vrouw, die de christelijke spiritualiteit omhelst en ondanks haar pleidooi voor onthechting in Spanje in het verzet gaat. Hoe verhouden zich reflecteren en distantie met actie en betrokkenheid 

 

14 oktober Ayn Rand ( 1905-1982)

Thema: De ruimte voor het vrije individu  gezien door de ogen van iemand die Rusland ontvluchtte. De gespannen relatie tussen de vrijheid van het individu en de vrijheid als politiek concept, waarbij het altijd over gemeenschappen gaat.

28 oktober Zizeck (1949)

Thema:  De Sloveense school in de filosofie. Dwarse denkers op het podium van de keurige filosofie. Een verbinding tussen Lacan (psychoanalyse)  en de rationaliteit die de filosofie eigen is. 

4 november Latour (1947)

Thema:  De natuur als mondige deelnemer in het filosofisch debat. Wetenschap en kennis is gesitueerd en gaat altijd over tijdelijke, steeds wisselende  verbindingen. 

Ga hier naar het cursusmateriaal

Klik hier om een reactie te lezen of te plaatsen

Klik hier om ander vrij toegankelijk cursusmateriaal te vinden

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiators,