Facebooktwitterlinkedinmail

Filosofische bijeenkomsten van de Odd Fellows Sneek

De bijeenkomsten vinden plaats in georganiseerd door de Odd Fellows Sneek. De cursus is laagdrempelig in die zin dat er geen filosofische voorkennis noodzakelijk is. Iedereen kan naar eigen inzicht en behoefte teksten rondom de bijeenkomst lezen. Er is bij iedere bijeenkomst een pagina tekst met enkele citaten en wat achtergrond informatie te downloaden op deze website. Daarnaast wordt altijd doorverwezen naar verdere literatuur. En natuurlijk zullen we, evenals vorig seizoenen, in het tweede uur met elkaar in gesprek gaan om elke filosoof weer te verbinden met de actualiteit. Deze cursus is deel 4 van de cursus over mensbeelden. U kunt rustig instappen bij deel 3 omdat we telkens met elkaar één filosoof bespreken los van voorgaande cursussen.

Eindelijk weer live in oktober 2021

Mensbeelden deel 4

Na een onderbreking van een seizoen weer een serie van 4 bijeenkomsten over 4 mensbeelden van filosofen. Los van de voorafgaande te volgen, maar wel andere filosofen dan de vorige keren.

Een week voor aanvang van de cursus zullen weer PowerPoints en citaten te vinden zijn op de website. Wie verder wil lezen kan gebruik maken van Doorman en Pott, Filosofen van deze tijd 12de herziene druk.

Data 8 en 15 en 29 oktober en 5 november 2021

8 oktober Hannah Arendt (1906-1975)

Thema: Totalitarisme als een gevolg van het samenballen van alle ontevredenen en zoekenden in een samenleving op drift.  De rol van politiek, macht en verzet en de rol van wetenschap in dit proces.

15 oktober Daniel Dennett (1942)

Thema: Wij zijn ons brein. Dat zegt (ook) Dennett. Dat wil zeggen er is geen toeschouwer in ons die beslist over wat wij gaan doen met dat brein en de prikkels die daar binnenkomen en toch hebben wij ons ontwikkeld ‘Van Bacterie tot Bach’, zoals de titel van zijn laatste boek luidt. Is er geest in de mens en zo ja, wat is dat dan?

29 oktober Judith Butler (1956)

Thema: Zijn de indelingen die we maken in ons taalgebruik beschrijvingen van een werkelijkheid of maakt de indeling de werkelijkheid? Judith Butler is dé filosofe van thema’s als gender, homoseksualiteit,  identiteit en emancipatie. Thema’s die in de hedendaagse gesprekken volop aanwezig zijn en de normale verdelingen tarten.

5 november  Richard Rorty (1931-2007)

Thema: Wat moet je als filosoof, en als mens, met de grote twijfel rondom de waarheid die nu aan de hand is? Rorty is het eens met de postmoderne denkwijze dat de ‘Grote Waarheden’ voorbij zijn, maar hij ziet wel ruimte en noodzaak voor het hebben van een oordeel en een strijd voor het goede. Solidariteit is daarbij een belangrijk begrip.

 

Klik hier om naar het materiaal voor deze cursus te gaan 

Klik hier om een reactie te lezen of te plaatsen

Klik hier om ander vrij toegankelijk cursusmateriaal te vinden

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiators,