Facebooktwitterlinkedinmail

Inleiding

Het EHC wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven.

Etty Hillesum beschreef in haar dagboeken haar ideeën over hoe mensen die in achtergrond en qua opvattingen erg van elkaar verschillen toch goed met elkaar zouden kunnen samenleven. Dit ideaalbeeld van Etty vormt een van de twee uitgangspunten voor het werk van het EHC. Een tweede belangrijke motivatie voor het EHC om haar werk te doen is de vervolging van de joodse gemeenschap in Deventer.

Met deze twee bronnen als uitgangspunt wil het EHC een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Dat wil het EHC niet alleen bereiken door hierover te praten, maar vooral door activiteiten en praktische handreikingen te bieden aan verschillende groepen in de samenleving. De activiteiten die het EHC aanbiedt zijn heel divers maar hebben één ding gemeen: ze zijn erop gericht het ‘beter samenleven’ te stimuleren.

September 2023

De vier vrouwelijke denkers leven in een periode die zo ingrijpend is voor de wereldgeschiedenis dat alle reflectie daarover gaat. Ze schrijven over vrijheid én noodlot en hoe je daarin als denkend mens staande te houden. Belangrijker nog: ze doen dat in een tijd waarin het noodlot hen persoonlijk raakt. Ze vertegenwoordigen elk op hun manier parrèsia. Dat is het recht en de plicht om vrijmoedig en dapper te spreken, wat niet vanzelfsprekend was in de woelige tijd waarin zij leefden. Voor het eerst in de geschiedenis werden zij, als vrouwelijke denkers, serieus genomen in het publieke domein.

Hun tijd leek in een aantal opzichten op de huidige tijd: vluchtelingenproblematiek met veel ontheemden. Machtsbeluste mannen met wereldomspannende ideologieën. Een overwinning van ondemocratische partijen, die claimen namens een ongehoorde meerderheid te spreken en een (groot) deel van het electoraat weten mee te krijgen in een politiek van daden en geweld in plaats van overleg. Gevestigde politieke partijen die geen antwoord weten. Mensen van goeden wille die niet meer weten wat ze zouden kunnen doen.

De overwegingen van deze denkers bieden een pallet van handvatten voor het denken over het nu, juist door de – angstaanjagende – overeenkomsten met de wereld van vandaag.

Het boek dat als achtergrond informatie dient is van Wolfram Eilenberger Het vuur van de vrijheid ( vert. W. Hansen)

De nieuwe wereld van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand en Simone Weil
Bezige bij 2022 ISBN 9789403124711

Docent Drs. Petra Bolhuis

De cursus is van  donderdag 21 september van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 22 september juni van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 23 september van 10.00 uur tot 13.00 uur.
De plaats is Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3.
Aanmelden en info: administratie@ettyhillesumcentrum.nl of 0570-641003

Aanmelden en info: administratie@ettyhillesumcentrum.nl of 0570-641003