Facebooktwitterlinkedinmail

De vrije wil bestaat – Of toch niet?!

Er heerst misverstand, zo niet controverse, over het bestaan van de vrije wil. Zijn we werkelijk vrij om naar eigen inzicht te handelen en ons leven vorm te geven?

In deze cursus behandelen we samen met  met Em. prof. dr. Jakob Korf, Rijksuniversiteit Groningen,Prof. dr. Marc Slors Radboud Universiteit Nijmegen en Em. prof. dr. Betty de Jong, Rijksuniversiteit Groningen  kernbegrippen van de vrije wil.

Het idee van de vrije wil heeft een lange historie en enkele ankerpunten ervan worden in de eerste colleges uiteengezet. Griekse en westerse wijsgeren passeren de revue. Daarna worden hedendaagse opvattingen besproken. Volgens sommigen laten de biologie en andere natuurwetenschappen geen ruimte voor de vrije wil. Volgens anderen is dat nog maar de vraag. De ultieme daad van vrijheid is volgens de existentialisten zelfmoord, of in een huidige context euthanasie. In het laatste college is de vraag of dat het geval is en hoe de moderne medische praktijk en wetgeving over euthanasie wordt ingevuld.

Tijdens de colleges wordt tijd gereserveerd voor discussie, overleg en inbreng van de cursisten.

Data Dinsdag 25 juli t/m 22 augustus 2017 Tijd 13.15-15.00 uur voor meer informatie zie

hier op onze site of op de site van de HOVO Groningen