Facebooktwitterlinkedinmail

Ben ik mijn lijf? – zomercursus

De huidige wetenschap leert ons dat de scheiding lichaam-geest die we sinds Descartes hadden niet bestaat, maar toch ervaren we die scheiding wel. We kennen allemaal die momenten waarop je iets wilt dat je lijf niet meer kan, maar wel gekund heeft. Dan ervaar je de scheiding lichaam geest heel duidelijk.

In een tijd waarin het lichaam maakbaar lijkt, maar toch ten prooi is aan de tand des tijds en waarin vervangbare onderdelen deel uitmaken van wie wij in de spiegel zien doet de vraag zich voor: op welke wijze ben ik in dat lichaam aanwezig?

Filosofen hebben lange tijd gedaan alsof het denken (de geest) slechts gebruik maakte van het lichaam. Die opvatting lijkt achterhaald. Op dit moment gaat de wetenschap er van uit dat de geest een product is van materiële processen in met name het brein. Hoogste tijd dus om eens stil te staan bij de relatie ‘lichaam-geest’.

Jenny Slatman (fysiotherapeut en filosoof) heeft een goed leesbaar boekje geschreven over hoe wij denken over ons lichaam, welke rol medische ingrepen hebben op ons lichaam en hoe ons lichaam en ons denken elkaar beïnvloeden. Haar denken is gebaseerd op Merleau-Ponty en Nancy, twee filosofen die al vroeg de relatie lichaam- geest onderzochten. Daarnaast maakt ze gebruik van inzichten uit de hedendaagse neurowetenschappen.

De cursus geeft alle aanleiding om zelf op een nieuwe manier naar de eigen verhouding lichaam-geest te kijken.