Facebooktwitterlinkedinmail

Arendt Willen en Oordelen

het leven van de geest deel 2

In haar laatste werk keert Arendt terug naar de vraag wat is denken en vooral wat zou denken moeten zijn, om een gereedschap te kunnen vormen om moreel te handelen. Juist vandaag de dag in een tijd van nihilisme en cynisme, waarin waarheid en autoriteit niet langer richting gevend kunnen zijn voor het goede, is haar analyse van denken van het grootste belang. Denken brengt ze nog zelf uit, Willen is door haar geschreven, maar na haar dood uitgebracht, Oordelen is geschreven op basis van haar voorwerk van het boek bestaande uit colleges over het oordeelsvermogen bij Kant.

In twee los van elkaar te volgen, maar duidelijk gekoppelde colleges, in 2020 en 2021 volgen we de analyses van Arendt en plaatsen die in een hedendaagse context. Dit voorjaar ligt de nadruk op Willen en Oordelen. Arendt ziet denken als innerlijke dialoog. Vervolgens brengt het willen ons in de wereld van het kunnen en het handelen. Daar doet zich de grote vraag voor naar het oordeelsvermogen.

Als u deel 1 niet hebt gevolgd is het een goed idee om de slottekst van deel 1 te lezen als introductie op deze colleges.

Klik hier voor de slottekst van deel 1

Klik hier voor het cursusmateriaal