Facebooktwitterlinkedinmail

In Amerika is het boek van Ayn Rand ‘Atlas shrugged’ het best verkochte boek na de bijbel.
Milton Friedman en Alan Greenspan waren adepten van het gedachtegoed van Rand.
Verplichte kost dus, wanneer we zicht willen krijgen op het mens- en wereld beeld achter
het neoliberalisme.
Vandaag de dag is er steeds meer kritiek te beluisteren op het neoliberale vrije marktdenken,
maar zelden hebben mensen kennis genomen van het gedachtegoed van Rand. Alleen
maar vóór- of tegenstander zijn van het vrijemarktdenken doet onrecht aan het gegeven
dat deze ideologie de politiek van landen en hele werelddelen heeft vormgegeven. Trump
nu en MargaretThatcher in het verleden, werken vanuit deze ideologie. Juist nu er meer
ruimte ontstaat voor kritiek, is het belangrijk om te weten wat de verleiding was en is van
deze ideologie en op welke problemen het een antwoord dacht te zijn, voor we kunnen
beschrijven wat de onbedoelde en onverwachte effecten ervan zijn.
Programma
• Wat is de rol en betekenis van een utopie of een distopie.
• De voorziene en onvoorziene gevolgen van het mensbeeld van Rand.
• Denken over het kapitalisme: Locke, Smith, Marx en Keynes.
• De realisering van de vrije markt: Hayek Friedman en Luyendijk
• De ontsporing van de vrije markt en de opkomst van alternatieven. Piketty’s Kapitaal en
ideologie, de Donuteconomie van Kate Raworth en Bregmans Gratis geld voor iedereen.

In het college maken we gebruik van: Hans
Achterhuis, De utopie van de vrije
markt, Lemniscaat 2010.
Maar natuurlijk kunt u ook het werk
van Ayn Rand zelf lezen. Het boek Atlas shrugged is in het Nederlands vertaald als Atlas in staking of De kracht van Atlantis.