Facebooktwitterlinkedinmail

2019 zomer  Vier vormen van vrijheid

Wat is vrijheid in een tijd van polarisatie?

Vrijheid is een groot goed dat we koesteren in onze democratie, maar het is tevens een domein dat voortdurend onder druk staat. We leven in een polariserende wereld waarin iedereen zich beroept op vrijheid, maar daarmee vaak het recht opeist om anderen hun vrijheid te ontnemen. Godsdienstvrijheid, seksuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je ongenoegen om allerlei manieren kenbaar te maken.

Als iemand zegt dat zijn of haar vrijheid wordt aan getast wordt het gesprek op de spits gedreven, want dat is een pijnlijk verwijt binnen een democratie. Tegelijkertijd doet de vraag zich voor wat is dan die vrijheid en kunnen we alles wel in dezelfde mate nastrevenswaardige vrijheid noemen? Het risico bestaat enerzijds dat we de vrijheid zodanig gaan inperken dat we haar kleiner maken, met het doel haar te beschermen óf dat we anderzijds de vrijheid zo oprekken dat het een leeg begrip wordt. Tijden van polarisatie zijn gebaat bij een onderzoek naar ons begrippenkader. We gebruiken de denkbeelden van 4 filosofen die hebben nagedacht over hoe te leven in en met vrijheid als basis van onze colleges;

Inhoud van de colleges:

  • Mill over vrijheid van meningsuiting,
  • Arendt over vrijheid en verantwoordelijkheid op het publieke domein,
  • Foucault over de relatie gedisciplineerd subject en vrijheid
  • Berlin over positieve en negatieve vrijheid.