Facebooktwitterlinkedinmail

2022 Voorjaar Gabriel-Waarom de wereld niet bestaat

In Waarom de wereld niet bestaat? stelt de hedendaagse filosoof Markus Gabriel dat alles bestaat- zelfs eenhoorns- maar de wereld bestaat niet. Het concept van de wereld zit ons juist dwars als we willen begrijpen hoe de werkelijkheid voor ons mensen is. Allesomvattende wereldbeelden (van idealisme tot materialisme) proberen alle ervaringen terug te brengen onder één noemer, maar die reductie doet onrecht aan de rijkdom van de ervaringen, aldus Gabriel.

Het Nieuw Realisme houdt een paradigmaverandering in die een beschrijving van de werkelijkheid zoekt die recht doet aan de concrete ervaring. Daarmee kan ze voorbij reductionistische modellen denken die alles óf materie óf geest willen maken: we leven in ‘zinvelden’.

In een humoristische en degelijk wetenschappelijke stijl geeft Gabriel ons te denken over een een nieuwe benadering van de werkelijkheid, die recht doet aan onze ervaringen als mensen die een weg zoeken in het concrete bestaan.

Direct naar het cursusmateriaal

Ga naar de reactiepagina